Boligerne Søndersø


Boligerne Søndersø består af to tilbud:


Botræningstilbuddet Søndersø

Til borgere med autismespektrumforstyrrelser, der er fyldt 18 år. 


Afklaringsboligerne Søndersø 

Til borgere med lettere fysiske og psykiske funktionsnedsættelser og/ eller lettere psykiatriske diagnoser. 


Du bliver visiteret til boligerne Søndersø gennem Rådgivningscaféen eller din sagsbehandler i kommunen.


unsplash