Velkommen til gruppen

I gruppen arbejder vi sammen.


Det er afgørende, at føle sig godt behandlet.


At have et misbrug og et behandlingsbehov er
stadig tabubelagt for mange.


Det kan være svært at henvende sig for at få hjælp. Derfor er det vigtigt, at vores gruppedeltagere ikke føler sig stemplet og negativt bedømt, når de træder ind ad døren, men tværtimod føler sig taget godt imod og behandlet som ligeværdige
personer.


En respektfuld og anerkendende tilgang er derfor nøgleord i arbejdet med alle vores gruppedeltagere.


De unge skal medinddrages, have medbestemmelse og ansvar.


Desuden skal samarbejdet med hver gruppedeltager, give en mærkbar og positiv forskel.


Hvorfor gruppe?


Gruppeforløb har som behandlingsmetode en række fordele for den enkelte deltager, som den individuelle behandling ikke kan tilbyde. Gruppen fungerer som et udvidet erfarings- og
spejlingsrum.


Gruppedeltagerne kan genkende hinandens udfordringer, hjælpe og støtte hinanden i bearbejdningen af problemstillinger.


Gennem sammenligning og identifikation med hinanden er det muligt for deltagerne at udveksle ideer og strategier og sideløbende få feedback fra hinanden.


På den måde fungerer gruppedeltagernes erfaringer som en hovedressource i gruppeforløbet.


Hvordan forløber en gruppesession?


Gruppeforløbet er bygget op om en række faste temaer og efter behov inddrages nogle tværgående temaer.


Gruppelederne beslutter hvilke temaer, der skal bearbejdes med ud fra den enkelte gruppes behov.


Praktisk information

Hvordan bliver jeg tilmeldt?

Kontakt medarbejder fra gruppen, inden du kommer første gang 

Hvad koster det?

Tilbuddet er gratis

Hvor ofte mødes gruppen?

Et gruppeforløb består af 16 gruppegange à 2 timer.


Et gruppeforløb varer ca. 4 måneder.


Der er 1-2 gruppeledere til stede ved hver
gruppesession.


Gruppeforløb med 8 – 10 deltagere.


Gruppen er åbne, dvs. at der er løbende optag af nye deltagere så længe, der er plads i gruppen.

Gruppeledere

Maria er uddannet pædagog.


Maria har mange års erfaing indenfor socialpsykiatrien.

Annette er uddannet social- og
sundhedsassistent.


Annette har arbejdet som misbrugsbehandler i 6 år.


Anette har endvidere kursus i kognitiv misbrugsbehandling.


Både Maria og Annette har mange års erfaring i arbejdet med misbrugere og psykisk syge

Kontaktinformation


Er du interesseret i tilbuddet, kan du kontakte Annette eller Maria, som står for tilbuddet.


Du kan også rette henvendelse til Rådgivningscaféen, din borgervejleder eller sagsbehandler, som kan hjælpe dig med at lave en aftale med Annette eller Maria. 


Gruppeledere fra Socialpsykiatri og Udsatte borgere

Annette

Tlf: 7216 5616

Mail: anm1@furesoe.dk


Maria

Tlf: 7216 4342

Mail: mbt5@furesoe.dk


Rådgivningscaféen i Skiftesporet
Lille Værløsevej 36A, Værløse
Mandage kl. 14.00-17.00


Rådgivningscaféen i Lyspunktet
Nygårdterasserne 222A, Farum
Torsdage kl. 14.00-17.00


Tlf.: 72 16 51 45
Mail: R.cafe@furesoe.dk

Motivation


Har du udfordringer med rusmidler og overvejer du, om det er tid til at gøre noget ved det?

Vi hjælper med at afklare din motivation, støtter dig i din proces og rådgiver dig i forhold til behandlingsmuligheder.


Tilbuddet er for alle borgere i målgruppen for

afdelingen for Socialpsykiatri og Udsatte borgere. 


Tid og sted

Tid

Hver onsdag kl. 13.30-15.30


Sted

Skiftesporet

Lille Værløsevej 36A

3500 Værløse

Find vej til Skiftesporet

Målsætning og vision for gruppen


  • At alle skal føle sig set, hørt, forstået og hjulpet
  • At medvirke til at styrke de unges trivsel og udvikling
  • At hjælpe de unge til at få øje på handlemuligheder og eget udviklingspotentiale
  • At medvirke til at styrke de unges generelle livsvilkår – skole/uddannelse/arbejde, bolig, fysisk og psykisk helbred, sociale forhold m.v.
  • At den unges netværk bliver stærkere
  • At den unge støttes i at komme igennem ungdomslivet på en måde, hvor de bevarer og udvikler kompetencer til læring og udvikling og styrkes i deres ressourcer
  • At den unge gøres til aktør i eget liv og som en del af det reducerer eller helt stopper sit forbrug af
unsplash