Bofællesskabet Svanepunktet


Bofællesskabet Svanepunktet henvender sig til borgere mellem 18 - 75 år, med forskellige støttebehov. 


Beboerne kommer både fra andre bofællesskaber eller hjemmefra.


Alle borgere skal visiteres til botilbuddet gennem Furesø Kommune.

Kontakt 


Bofællesskabet Svanepunktet

Paltholmterrasserne 47-49 *

3520 Farum


Tlf. 72 16 41 71


Leder: Morten Ulrik Kristensen
Mail: muj@furesoe.dk


Find vej 
unsplash