Tilbud og ydelser under Specialiserede indsatser 18+


Specialiserede indsatser i Furesø Kommune tilbyder støtte til borgere i form af botilbud, job- og aktivitetstilbud samt vejledning, fx i form af støtte i hjemmet, gruppetilbud, åben rådgivningscafe mv.


Nedenfor kan du læse mere om vores tilbud og ydelser.

Rådgivningscafeen


Et åbent tilbud til borgere, som oplever psykiske eller sociale udfordringer i hverdagen.


LÆS MERE OM RÅDGIVNINGSCAFÈEN HERTilbud om hjælp på bestemte  livsområder


Specialiserede indsatser tilbyder støtte til borgere med udviklingsforstyrrelser og til borgere med socialpsykiatriske udfordringer


LÆS MERE OM TILBUD TIL BORGERE MED UDVIKLINGSFORSTYRRELSER


LÆS MERE OM TILBUD TIL BORGERE MED SOCIALPSYKIATRISKE UDFORDRINGERBotilbud 


Vi har forskellige former for botilbud, alt efter målgruppe og behov.


LÆS MERE OM BOTILBUD HERBorgervejledning, støtte og kontakt

Støtten kan eksempelvis indeholde
hjælp til at varetage dagligdagens opgaver i og uden for hjemmet, støtte til behandling, støttende samtaler, støtte til møder og aftaler, støtte til netværk og relationer, støtte til planlægning og målsætning m.v.


LÆS MERE OM BORGERVEJLEDNING OG KONTAKT HERBeskæftigelse og samvær


Specialiserede indsatser har tilbud om beskyttet beskæftigelse og samvær. Læs mere her:


BESKÆFTIGELSE FOR BORGERE MED UDVIKLINGSHÆMNING


SAMVÆR FOR BORGERE MED UDVIKLINGSHÆMNING


SAMVÆR FOR BORGERE MED AUTISME


SAMVÆR FOR BORGERE MED SOCIALPSYKIATRISKE UDFORDRINGER

unsplash