Tilbud og ydelser under Specialiserede indsatser 18+


Specialiserede indsatser i Furesø Kommune tilbyder støtte til borgere i form af botilbud, job- og aktivitetstilbud samt vejledning, fx i form af støtte i hjemmet, gruppetilbud, åben rådgivningscafe mv.


Nedenfor kan du læse mere om vores specifikke tilbud og ydelser.

Rådgivningscafeen


Et åbent tilbud til borgere, som oplever psykiske eller sociale udfordringer i hverdagen.


LÆS MERE OM RÅDGIVNINGSCAFÈEN HERGruppetilbud og åbne tilbud


Specialiserede indsatser tilbyder gruppeforløb af forskellig art og varighed.


LÆS MERE OM GRUPPETILBUD HER


LÆS MERE OM ÅBNE TILBUD HERBotilbud 


Der findes forskellige former for botilbud, alt efter målgruppe og behov.


LÆS MERE OM BOTILBUD HERBorgervejledning, støtte og kontakt

Støtten kan eksempelvis indeholde
hjælp til at varetage dagligdagens opgaver i og uden for hjemmet, støtte til behandling, støttende samtaler, støtte til møder og aftaler, støtte til netværk og relationer, støtte til planlægning og målsætning m.v.


LÆS MERE OM BORGERVEJLEDNING OG KONTAKT HERJob - og aktivitetstilbud 


Specialiserede indsatser har flere job- og aktivitetstilbud til borgere i forskeliige målgrupper. 


LÆS MERE OM JOB- OG AKTIVITETSTILBUD HER