Studerendes og elevers side


Her på siden kan du blive klogere på de spændende projekter, som vores studerende og elever arbejder med i deres praktikforløb i Specialiserede indsatser.3. praktik i Socialpsykiatri og udsatte borgere i Furesø kommune

Alberte og Sümeyye har i deres tredje praktik været tilknyttet  Socialpsykiatri og udsatte borgere i Furesø Kommune.


Praktikforløbet har varet seks måneder (2023-2024).I løbet af deres praktikforløb har Alberte og Sümeyye tilegnet sig meget ny viden. Gennem undervisning om diagnoser, metoder, paragraffer, strategier samt tilgange fra praktikpladsen har Alberte og Sümeyye fået større forståelse for, hvordan man kan arbejde med borgere i socialpsykiatrien.


I løbet af praktikken har Alberte været tilknyttet ungeteamet, som har skulle udvikle et nyt ungetilbud. Dette har været et fokuspunkt for Alberte, da hun synes, det har været interessant at være med i en udviklingsproces på arbejdspladsen. Alberte synes, det ville være godt med et ungetilbud, så de unge borgere i socialpsykiatrien kan komme et sted hen, hvor de kan få hjælp, spejle sig i hinanden samt udfolde deres kreativitet.


Sümeyye har været tilknyttet §82-teamet, hvor hun har haft fokus på at tilbyde borgere med ADHD, gruppetilbuddet mindfulness. Sümeyye har haft fokus på dette, da hun synes, at mindfulness kan være gavnligt for borgere med ADHD. Sümeyye er blevet bekræftet i dette efter, at hun har lavet mindfulness med nogle borgere og fået positiv feedback på den gavnlige effekt.


Alberte og Sümeyye har været meget glade for at være i praktik i Furesø Kommune.


Vi ønsker Alberte og Sümeyye god vind og takker for deres store engagement og indsats under deres praktik i Socialpsykiatri og udsatte borgere i Furesø Kommune.

Studerende Lynghuset Furesø Kommune
unsplash