NYHEDER FRA SPECIALISEREDE INDSATSER 18+

Nyt botilbud på Kirke Værløsevej

Marts 21

NYT BOTILBUD PÅ KIRKE VÆRLØSEVEJ 


Et nyt botilbud til unge og voksne med henholdsvis funktionsnedsættelser og autisme-spektrum-forstyrrelser er under etablering og forventes færdigt 2021.

Botilbuddet opføres ved Værløse Svømmehal, og selve bygningen bliver et klimavenlig og bæredygtigt træbyggeri.


Læs mere på kommunens hjemmeside

Besøg på det kommende botilbud

Maj 21

Midt i maj var vi et par stykker som besøgte det kommende botilbud Søndersø på Kirke Værløsevej. Vi fik en rundvisning og en snak med  Essam, som er underleverandør på

byggeriet.

Essam fortalte, at byggeriet holder tidsplanen, selv om vejret drillede i januar, hvor der var meget sne.

 

unsplash