Nyt fra Specialiserede indsatser 18+


Indvielse af botilbuddet Søndersø

- et helt igennem bæredygtigt byggeri med plads til trivsel og udvikling


August 21


Der blev knoklet til sidste sekund for at få det spritnye hus på Kirke Værløsevej 48 i Værløse klar til indvielsesdagen, fortalte områdeleder for Specialiserede indsatser, Susanne Philipson, i sin velkomsttale. 


Det helt igennem bæredygtige træhus stod efter en ihærdig og engageret indsats færdigt 24/8-21  - klar til at huse i alt 16 beboere fra Furesø Kommune med særlige behov.


Til det festlige arrangement deltog kommende beboere og deres pårørende samt personale, ledere, borgmester og udvalgsformænd fra Furesø Kommune.


Stemningen var høj da det røde bånd blev klippet af Mikkel, en kommende beboer, assisteret af borgmester Ole Bondo, og under overværelse af de to afdelingsledere under Specialiserede indsatser, Sune Blom og Jacob Arnstrup.


Herefter fulgte taler af tovholdere på byggeriet - 

talerne bar præg af de spændte forventninger til botilbuddet Søndersø, og til en fremtid som forener bæredygtighed med et hjem, som beboerne kan trives og udvikle sig i.


Efterfølgende var det tid for gæsterne til at kigge på huset, få en kop kaffe og nogle gode snakke om forventningerne til det nye hus og botilbud./tihaunsplash