Klogere på autisme

- personale fra Specialiserede indsatser i Furesø Kommune fik ny viden om autisme gennem 2 dages kursus afholdt af Center for Autisme


November 21


Gennem 2 dage i november blev personale fra Furesø Kommunes specialiserede indsatser

undervist i autisme.


Til stede var både medarbejdere fra aktivitetscenter Lynghuset, fra ASF-teamet, fra botilbud, blandt andet det nye Søndersø og fra familiehuset.


På kurset gennemgik Kis Steen, som er konsulent fra Center for autisme, de grundlæggende mekanismer bag autismediagnosen.


Der blev samtidig tid til en masse spændende dialog og overvejelser fra praksis i hverdagen, for de medarbejdere i Furesø Kommune, som støtter borgere med autisme.

/tiha


unsplash