Lynghuset


Lynghuset er et job- og aktiveringstilbud i dagtimerne og et fritidstilbud i aftenstimerne.


Målgruppen er voksne udviklingshæmmede med betydelig og varig funktionsnedsættelse,
i alderen 18 +.
Der er ikke en øvre aldersbegrænsning.

De borgere, som er visiteret til tilbuddet, er kendetegnet ved at have forskellige
fysiske og psykiske handicaps.

De fleste bor i botilbud/bofælleskab, andre hos forældre/pårørende, og
enkelte bor i egen bolig med støtte.

Lynghuset brugere

Vores historieLynghuset i sin nuværende form blev etableret i 2011 i forbindelse med behovet for mere helhedsorienterede beskæftigelses- og fritidstilbud til borgere med udviklingsforstyrrelser i Furesø Kommune.


Lynghuset udviklede sig oprindeligt fra det ældre klubtilbud "Klub Solhuset", der havde til huse i lokaler på Højeloft Vænge ved Langkærgård.


Vores vision og værdier

At møde borgerne med respekt, imødekommenhed og ret til med- og

selvbestemmelse. Dette styrker efter vores mening borgernes selvværd og kan danne grobund for at borgeren kan
anvende egne ressourcer og tage beslutninger i eget liv 

Vi lægger stor vægt på borgerens individuelle behov og ønsker.
Vi tilrettelægger Lynghusets tilbud gennem samtaler,  medlemsmøder og lydhørhed i dagligdagen.

Derudover lægger vi vægt på socialt netværk med tidligere, nuværende og nye venner. For eksempel inviterer og besøger vi andre klubber i nabokommunerne.
Derigennem fastholder vi tidligere venskaber og kammerater fra tidligere tilbud.

Kontakt og info

Kontakt
Lynghuset
Kirke Værløsevej 36

3500 Værløse


Tlf og mail til leder Jacob Arnstrup

+45 72 16 50 53

jara@furesoe.dk

Tlf og mail til kontor
+45 72 35 58 73
lih@furesoe.dk
Vil du vide mere?


Læs mere om Lynghuset i Kvalitetsstandarden for lokale bo- og dagtilbud 

Find vej til Lynghuset

LYNGHUSETS VÆRKSTEDER


læs mere herunder

Krea/Medie

Vores værksted byder på mange forskellige arbejdsopgaver. Vi er meget kreativt skabende. Vi nyder at producere og yde en indsats, og vi elsker, at vores arbejde bidrager et sted i samfundet. Vi har altid mange projekter kørende og det giver værkstedet en fin dynamik og balance.

Vi laver bl.a. kulisser til fester, glaskunst, perler, smykker, maleri, syning og tegneprojekter. Vi har vi et trykkeri, hvor vi trykker på tøj, indkøbsnet og andet tekstil.

Derudover har vi et mediehjørne, hvor vi producerer vores avis, Facebookside, hjemmeside og mange andre medierelaterede opgaver.


Vi har mange drømme og ønsker om fremtidige projekter, så vi står aldrig stille i visioner. Vi bygger vores dagligdag op på fælleskabsfølelsen, respekt for forskellighed, ligeværd og anerkendelse.

Vi tager udgangspunkt i den enkeltes potentiale, kompetencer og udviklingsmuligheder.


Mere om Krea/Medie

Krea værksted
Cykelværkstedet på tur

Cykelværkstedet


Et tilbud om beskyttet beskæftigelse, hvor vi istandsætter og sælger gamle cykler, reparerer egne og andres cykler indenfor målgruppen samt legecykler fra andre institutioner for handicappede mv.


Mere om cykelværkstedet


Køkken


Et tilbud om beskyttet beskæftigelse, hvor vi sammen laver god og ernæringsrigtigt kost til de borgere, som benytter Lynghuset.


Mere om køkkenet

Madlavning i Lynghuset
Cykelværkstedet på tur

Udeliv og dyr


Udeliv og dyr er et produktionsværksted, som byder på arbejdsopgaver i tilknytning til natur og dyr.


Værkstedet er forankret i Lynghuset omkring vores drivhus og grønne områder.

Herudover har vi et samarbejde med Skolelandbruget i Farum, hvor vi passer dyr og går til hånde 2 dage om ugen.


Læs mere om Udeliv og dyr


Ferie med aftenklubben Lynghuset

Lynghusets aftenklub


Et fritidstilbud til voksne med udviklingshæmning, der giver mulighed for at mødes og have fælles oplevelser med ligestillede. Vi spiser også aftensmad sammen. 

Derudover tilbydes udflugter, ferieture, kreative aftener, motion, film, sang, dans og hyggeligt socialt samvær med andre klubber i nærområdet.Mere om aftenklubben

unsplash