Kontaktordningen


Kontaktordningen er et tilbud til dig, der kan få brug for at tale med en støttekontaktperson om aftenen, i nattetimerne eller i weekenden.

 

Kontaktordningen gives efter Servicelovens § 85, der handler om, at personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer skal tilbydes hjælp, omsorg eller støtte til udvikling af færdigheder.

 

Kontaktordningen vil ofte være et supplement til støtte du får i dagtimerne.

Kontakt 


Du bliver visiteret til kontaktordningen ved at henvende dig i Rådgivningscafeen eller til din sagsbehandler i kommunen. 


Hvis du allerede er visiteret kan du kontakte Kontaktordningen på telefonnummer
72 16 51 77


Eller mail:

kontaktordningen@furesoe.dkTidspunkt:
Kontaktordningen yder støtte mellem 20 - 08 i hverdage og weekender.

Mere om os


Personale


Mere om kontaktordningen:
Kontaktordningens pjece -